Language

Kalasatamasta kiertovesilaitokseen

Rami Salminen aloitti kalankasvatusuransa isänsä ja setänsä oppipoikana Saaristomeren Kala Oy:n kalankasvattamoilla Suomessa ja Ruotsissa. Kalanjalostusteollisuus keskittyi Uudenkaupungin kalasatamaan ja Raulioon, jonne rakennettiin tarvittavat kalanjalostuslinjastot ja laitteistot. Periaate oli jo silloin, että tehdään itse, jollei kaupasta saa. Pitkä työkokemus kalanjalostusalan kunnossapidosta on auttanut ratkaisemaan uusien asioiden kehittämisessä eteen tulevia teknisiä haasteita.

Sybimar Oy aloitti toimintansa vuonna 2005 biopolttoaineita valmistavana yrityksenä, jonka alkuperäisenä toiminta-ajatuksena oli tarjota sekä talouden että ympäristön kannalta kestävä ratkaisu kalateollisuuden sivujakeiden hyötykäyttöön. Tuolloin yrityksen nimenä toimi Rovina Oy. Rami Salminen omisti myös prosessilaitteistoja valmistavan yrityksen Ramirakenne Oy:n, joka toimi samalla Rovinan alihankintayrityksenä laitteistovalmistuksen osalta.

Vuonna 2010 Rovina ja Ramirakenne sulautuivat yhteen ja aloittivat toimintansa nimellä Sybimar Oy ja samassa yhteydessä yrityksen omistuspohja laajeni Sybimarin tullessa osaksi turkulaista Meriaura Group -konsernia. Meriaura Groupin yritykset muodostavat monipuolisen energia-, logistiikka- ja energialogistiikkakokonaisuuden.

Vuonna 2016 konepajaliiketoiminta eriytyi SybiWorks Oy:ksi.

Vanhoja keinoja uusina yhdistelminä

Sybimarissa yhdistetään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti asioita uudella tavalla. Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen kehittäminen on lähtenyt ongelmasta, johon kehitettiin ratkaisu. Jäte ei olekaan ongelma vaan mahdollisuus.


Varsinais-Suomen Agenda 21 myönsi Vuoden ympäristöteko 2006 – palkinnon Rovina Oy:lle (nykyinen Sybimar Oy). Varsinais-Suomen Agenda 21 pyrkimyksenä on edistää kestävän kehityksen elämäntapoja.

Vuonna 2010 järjestettiin kansainvälinen, Itämeren alueelle sekä Pohjoismaihin suunnattu kilpailu, joka etsi kunnille sekä muille paikallis- ja aluetason toimijoille liiketoimintakonsepteja, toimintatapoja ja teknologioita ilmastonmuutoksen hillintään. Kilpailun avulla etsittiin hankkeita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta, tukevat paikallista aluetaloutta, työllisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Kilpailuun osallistui 78 ratkaisua seitsemästä eri maasta. Sybimar Oy sai kunniamaininnan Suljetun kierron konseptista. Tuomariston mielestä ratkaisussa on erityisen hyvää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä uusien työpaikkojen luominen. Ratkaisu on myös konkreettinen ja helposti lähestyttävä. Tuomaristo antoi erityiskiitosta ratkaisun suljetun kierron järjestelmästä.


Taustatarinaa Suljetun kierron konseptista