Language

Sybimar vesisto

Kehityshankkeet

Sybimar on mukana monissa kestävään kehitykseen liittyvissä hankkeissa. Alla muutamia käynnissä olevia tai päättyneitä hankkeita:

NUTRICONCEPT -Innovative food concepts and tehcnologies for global nutritionand business

Tekes rahoitteinen Turun Yliopiston kansainvälinen tutkimushanke,

ÄLYVESI

Tekesin rahoittama Oulun Yliopiston yhteishanke joka tutkii veden innovatiivista sähköistä mittausteknologiaa esimerkiksi ravinteiden, fosforin  ja typen osalta. Sybimar Oy osallistuu hankkeeseen teollisuuden kiertovesilaitoksen edustajana. Projekti on käynnissä 1/2016 - 5/2017.

HYÖNTEISET RUOKAKETJUSSA

Hyönteiset ruokaketjussa -hanke tutkii mahdollisuuksia hyönteisten hyödyntämiseen suomalaisessa ruokaketjussa. Tutkimus painottuu kasvatettujen hyönteisten hyödyntämiseen ruuanlähteenä sekä raaka-aineena ruokaketjun eri osissa aina hyönteisten kasvattamisesta kuluttajille saakka. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeessa on mukana joukko yrityksiä koko elintarvikeketjun varrelta. Projekti on käynnissä 10/2015 - 5/2017

APROPOS

VTT:n koordinoima hanke, jossa tutkitaan elintarviketeollisuuden korkean jalostusasteen sivutuotteita (Hanke on päättynyt)
Lue lisää tai hankesivut englanniksi

FISH-IN-USE

Vähäarvoisten kalamassojen hyödyntäminen elintarvike-, rehu- ja bioenergiatuotantoon (9/2011-12/2012)
Lue lisää

ALDIGA

VTT:n koordinoima hanke, joka tutkii levän mahdollisuuksia biodieselin ja biokaasun tuotantoon

ALGIND

Jätehuollon ja bioenergian integroinnin liiketoiminnan mahdollisuudet Intiassa. Verkostoituminen paikallisten osaajien ja yritysten kanssa Intiassa biokaasutuksen sekä biodieselin valmistussektorilla

BIOVIRTA

MTT:n koordinoima hanke, jossa tutkitaan biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistamista (8/2008-12/2012)
Lue lisää

ENERFISH

VTT:n koordinoima projekti, jossa toimitettiin biodiesel-laitteisto Vietnamiin. Sybimar oli varustelemassa laitteistoa ja käyttöönottamassa laitosta Vietnamissa.
Lue lisää projektisivuilta (englanniksi)RAKI-hanke on saatu päätökseen

Sybimar Oy:n kaksivuotinen RAKI-hanke koostui kahdesta biokaasulaitoksen rejektiveden hyödyntämismahdollisuuksia tutkivasta osasta: vaihtokauppamallista biokaasulaitoksen ja maanviljelijän välillä sekä energiapuun viljelymallista.

Lue tästä hankkeen koko loppuraportti