Language

Sybimar-kasvihuone

Kasvihuone

Aquaponics tarkoittaa kalankasvatuksen ja kasvihuoneen yhdistämistä samaan vesikiertoon. Tällöin kalankasvatuksen tuottamat ravinteet kulkeutuvat kasvien hyödynnettäväksi. Tällä metodilla kasvihuone on mahdollista saada hyväksytettyä luomutuotantoon. Kalaprosessin vedestä poistuvat ravinteet parantavat hieman veden laatua ja kasvihuoneen kasvit kasvavat hyvin ilman teholannoitteita.

Pidemmälle vietynä prosessista saadaan myös lämpöenergiaa, happea sekä hiilidioksidia kierrätettyä hyötykäyttöön. Syksyisin ja keväisin kasvihuoneeseen kertyy ylilämpöä, joka voidaan hyödyntää kalaprosessin lämmönlähteenä. Tämä tapahtuu patentoidun vesiverhon kautta. Vesipisarat jäähdyttävät kasvihuonetta ja hallinnoivat sen suhteellista kosteutta. Samalla vesipisaran sisällä oleva runsas hiilidioksidipitoisuus vapautuu ja tilalle tulee kasvihuoneen ylimääräistä happea, joka puolestaan kulkeutuu takaisin kaloille. Näin kumpikin puoli, kalankasvatus ja kasvihuone, hyötyvät toisesta tuotantomuodosta.

Sybimarin ekosysteemissä lämpö ja sähkö tulevat omasta tuotannosta. Kasvihuoneen käytetty turve päätyy biokaasulaitoksen lopputuotteen kompostointiin. Näin kasvihuone kuuluu olennaisena osana Sybimar-ekosysteemiin kalankasvatuksen ja biokaasulaitoksen osana.