Language

Sybimar SybOil

Bioöljyn tuotanto osana Sybimar-ekosysteemiä

Bioöljyn tuotantolaitoksellamme valmistetaan ympäristö- ja ilmastoystävällistä vaihtoehtoista polttoainetta, jonka raaka-aineet ovat täysin jäte- ja kierrätyspohjaisia.

Biopolttoaineita pidetään usein eettisesti kyseenalaisina koska niiden raaka-aineiden viljelemiseksi raivataan sademetsiä ja ne kilpailevat maa-alasta ruoantuotannon kanssa. Jäte- ja kierrätyspohjaisessa polttoaineen valmistuksessa hyödynnetään mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä jo kertaalleen käytettyjä kasviperäisiä öljyjä.

Bioöljylaitos toimii osana Sybimar-ekosysteemiä, kierrättäen ruuantuotannon rasvapitoiset sivuvirrat ja käytetyt kasvirasvat takaisin tekniseen tai energiakäyttöön. Biokaasulaitos tukee bioöljylaitosta, sillä huonolaatuinen raaka-aine voidaan ohjata biokaasulaitokseen bioöljylaitoksen sijaan. Näin kaikki energia ja ravinteet tulevat hyödynnettyä, jokaisessa tilanteessa.

DNV GL on myöntänyt biopolttoaineemme kestävyysjärjestelmälle sertifikaatin.

Lisätietoja bioöljyn tuotannosta antaa VG EcoFuelin kehityspäällikkö Jussi Salonen
etunimi.sukunimi(at)vgecofuel.fi