Language

Sybimar SybOil

Bioöljyn tuotanto osana Sybimar-ekosysteemiä

Bioöljyn tuotantolaitoksellamme valmistetaan ympäristö- ja ilmastoystävällistä vaihtoehtoista polttoainetta, jonka raaka-aineet ovat täysin jäte- ja kierrätyspohjaisia.

Biopolttoaineita pidetään usein eettisesti kyseenalaisina koska niiden raaka-aineiden viljelemiseksi raivataan sademetsiä ja ne kilpailevat maa-alasta ruoantuotannon kanssa. Jäte- ja kierrätyspohjaisessa polttoaineen valmistuksessa hyödynnetään mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä jo kertaalleen käytettyjä kasviperäisiä öljyjä.

Bioöljylaitos toimii osana Sybimar-ekosysteemiä, kierrättäen ruuantuotannon rasvapitoiset sivuvirrat ja käytetyt kasvirasvat takaisin tekniseen tai energiakäyttöön. Biokaasulaitos tukee bioöljylaitosta, sillä huonolaatuinen raaka-aine voidaan ohjata biokaasulaitokseen bioöljylaitoksen sijaan. Näin kaikki energia ja ravinteet tulevat hyödynnettyä, jokaisessa tilanteessa.

DNV GL on myöntänyt biopolttoaineemme kestävyysjärjestelmälle sertifikaatin.

Lisätietoja bioöljyn tuotannosta antaa VG-Shipping Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mälkiä tai projektipäällikkö Emilia Mustonen
etunimi.sukunimi(at)meriaura.fi