Language
Biolinja kaasu

Biokaasulaitos

Biokaasun tuotanto on osa suljetun kierron konseptiamme. Munaistenmetsän biokaasulaitoksessa käsitellään yhdyskuntien, elintarviketeollisuuden ja maatalouden orgaanisia jätteitä, joista biokaasuprosessissa muodostuu biokaasua ja eloperäisiä kasvuravinteita.Biokaasulaitos on osa suljetun kierron konseptiamme.

Lisäksi Munaistenmetsän kaatopaikan kaatopaikkakaasut kerätään talteen ja johdetaan biokaasulaitoksen kaasujenkäsittelyyn ja hyötykäyttöön.

Biokaasusta tehdään sähkö- sekä lämpöenergiaa, ja puhdistettuna biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Biokaasun tuotanto tukee hajautetun energiantuotannon tavoitteita ja lisäksi sillä on erittäin positiiviset ilmastovaikutukset, kun ilmastoa lämmittävät kaasut kuten metaani ja hiilidioksidi saadaan talteen ja hyötykäyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita.