Language

Suunnittelu- ja lupapalvelut

Aina räätälöityinä asiakkaan tarpeisiin

Suunnittelemme vesiviljely- ja kalanjalostuslaitokset paikallisten lähtökohtien mukaisesti.

Omakohtainen kokemuksemme on osoittanut, että uuden toiminnan käynnistäminen vaatii toiminnan tarkastelua monelta eri kantilta ja vaadittavien lupien kirjo on vaihteleva. Työstämme alustavat suunnitelmat yhteistyössä kanssasi projektiksi, jossa toiminnan eri osa-alueet on huomioitu niin talouden, ympäristön kestävyyden kuin toteutettavuudenkin osalta. Esimerkkejä palveluistamme:

  • Esiselvitykset
  • Kannattavuustarkastelu, budjetointi ja toiminnan tehostamistoimet
  • Ympäristölupaprosessit
  • Energia-, materiaali- ja resurssitehokkuustarkastelu


Kun valitset meidät partneriksi, et jää yksin. Koko Sybimar-ekosysteemi kasvihuoneen, biokaasulaitoksen ja bioöljylaitoksen kanssa kannattaa tehdä vaiheittain. Me olemme oppineet oman kehitystyömme kautta, ja haluamme antaa osaamisen asiakkaidemme hyödyksi. Vaikka projekti päättyy käyttöönottovaiheeseen, me olemme mukana kunnes suunniteltu kapasiteetti on saavutettu. Tällä varmistetaan, että investointi päätyy tavoiteltuun lopputulokseen.

Kunkin ekosysteemin osion käynnistämiseen liittyvät omat erityistilanteensa. Käyntiinajon jälkeen seuraa kapasiteetin suunniteltu ylösajo, eli ramp up. Samalla omavalvontasuunnitelmat pitää ottaa käyttöön ja varmistaa, että rutiinit tehdään oikein. Lopputuotteiden oikeaoppinen käsittely ja hygieniavaatimuksien toteutuminen vaativat osaamista. Me olemme kanssasi projektin alkumetreistä vakiintuneeseen toimintaan asti.