Language
Sybimar kalat

Hiilineutraalia kalaa pienemmällä ympäristökuormituksella

Kasvatamme siikaa kiertovesilaitoksessa Uudessakaupungissa. Huoli ympäristön muutoksista sai meidät miettimään tulevaisuutta: Vuosien kehitystyön tuloksena Sybimar on rakentanut täysin uudenlaisen tavan kasvattaa kaloja kuivalla maalla, kestävällä tavalla, kuormittamalla ympäristöä merkittävästi vähemmän kuin perinteinen kalankasvatus. Altaissa veden lämpötila, hapen ja ravinnon määrä on optimoitu. Tämä pitää kalat aktiivisina, minkä ansiosta kalan liha on tiivistä ja vähärasvaista.

Sybimar on kalankasvatuksen edelläkävijä. Yhdistämällä ruoan ja bioenergian tuotanto saadaan monia hyötyjä. Biokaasupohjaisessa sähköntuotannossa syntyvä lämpö hyödynnetään kalanviljelylaitoksessa, ja yli jäävät ravinteet ohjataan lähialueiden peltoviljelyyn. Kalanviljelyssä syntyviä ravinteita ja hiilidioksidia hyödynnetään kalalaitoksen päällä sijaitsevassa kasvihuoneessa, ja nopeutetaan kasvien kasvua. Kalojen ja kasvien jalostuksesta syntyvät sivutuotteet ohjataan taas biokaasutuotantoon. Konsepti perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali.

Lisätietoja antaa
Tuotantopäällikkö Aki Honkanen
puh. 040 513 3340, etunimi.sukunimi@sybimar.fi
Sybimar Vastuullinen valinta
Kalan myynti
Niko Honkanen 
puh. 040 573 6536, niko.honkanen(at)pienikalatila.fi